Kürdistan Ulusal Konferansı

Kürdistan Ulusal Konferansı

00:55 29/04/2012

BRÜKSEL – KCK Yürütme Konseyi üyesi Zübeyir Aydar, Sosyal Medyadan Kürdistan Ulusal Konferansı üzerine önemli açıklamalarda bulundu.

Tartışılan Kürdistan Ulusal Konferansı üzerinde bazı şeyler söylemek gerektiğine inanıyorum. Türk basını ve bazı Kürt çevreleri, öyle bir hava yayıyorlar ki sanki çok yakında (Mayıs veya Haziran) Sayın Barzani tarafından bir ulusal konferans toplanacak ve PKK ye silah bırakma çağrısı yapacaktır. Eğer PKK bu çağrıya uymazsa, dışlanacak ve silah bırakmaya zorlanacaktır. Bu yaklaşım ve belirlemeler birçok yönden imkansız, yanlış ve yerinde değildir:

1- Kürdistan Ulusal Konferansı, bir grup veya bir partinin çağrısıyla toplanamaz. Böyle bir yetki Sayın Barzani dahil hiçbir Kürt lider veya partisinde yoktur.

2- Böyle bir konferans ancak dört parçadan irili ufaklı grup ve partilerin ortak kararıyla toplanabilir.

3- Bu tür konferanslar için, Kürtler içinde ağırlığı olan grup ve partilerin temsilcilerinin yer aldığı ciddi bir hazırlık komitesini gerektirmektedir. Hazırlık komitesinin de epey bir zamana ihtiyacı vardır. Henüz sözü edilen konferansın hazırlık komitesi dahi kurulmamıştır. Dolayısıyla Mayıs veya Haziran aylarında böyle bir konferansın toplanması mümkün değildir.

4- Ulusal konferans hazırlık komitesinde ve konferansın her aşamasında PKK olmak durumundadır. PKK hazırlık dahil her aşamasında yer almadığı bir konferansa katılmaz. Birileri kendi başına bir çağrı yapıp yandaşlarını toplayıp bir konferans yapabilir.

Böyle bir konferans da ulusal konferans olamaz

5- Kürdistan Ulusal Konferansı, Kürtlerin birliğini gerçekleştirmek, ulusal temsil organlarını oluşturmak, Kürt güçlerini birleştirmek, Kürtler arası ilişkileri düzenlemek, Kürtler arası dayanışmayı güçlendirmek, ulusal stratejiyi tartışıp karara bağlamak gibi temel konuları ele almak için toplanır.

6- Ulusal konferans, PKK’nin silahlı mücadelesini tartışmak veya TC’nin istediği gibi PKK’ye silah bırak çağrısını yapmakgibi özel bir gündemle toplanmaz. PKK ve PKK’nin etkilediği güçler böyle bir gündemle toplanacak bir konferansa katılmazlar, meşru da görmezler.

Ulusal birlik her zaman gündemimizdedir

Bu konuda üzerimize ne düşüyorsa yapıyoruz, yapmaya devam da edeceğiz. Kürdistan Ulusal Konferansının fikir babası Başkan Apo’dur. Temel prensiplerini ortaya koymuştur. Her fırsatta bu konuda çağrılar yapmaktadır. Hareketimiz de 11 Mart 2012 de yayınladığı deklarasyonla ulusal konferans konusundaki görüşlerini detaylı bir şekilde kamuoyuyla paylaşmıştır. Bizim dışımızda hiçbir Kürdistanlı parti veya grup bu konuda ne düşündüklerini henüz detaylı bir şekilde açıklamış değillerdir. Hepsine çağrımız bu konuda düşüncelerini kamuoyuna açıklamalarıdır. Evet Kürdistan Ulusal Konferansı er veya geç toplanacak, ancak TC ve yandaşlarının beklediği türden bir konferans olmayacaktır.

Reklamlar