Polis Yeşil Faşizmin Vuran Koludur

Polis Yeşil Faşizmin Vuran Koludur
Kasım Engin
Kürdistan’da ve Türkiye’de bugün nereye bakarsanız bakın toplumsal olaylarda ilk saldıran polistir.
Öğrencilere saldıran polis.
İşçilere saldıran polis.
Madencilere saldıran polis.
Kadına saldıran polis.
Köylülere saldıran polis.
Anti Hescilere saldıran polis.
Kürtlere, gençlerine, analarına, kızlarına, yaşlılarına, çocuklarına, siyasetçilerine, mellelerine, sivil toplumcularına saldıran hep polistir.
Denilecek ki iç güvenliği sağlamakla görevli. Denilecek ki asayişi sağlamakla sorumlu. Denilecek ki devleti korumakla yükümlü.
Evet, polis devleti korumakla yükümlüdür. Ancak devletin de neme nem kirli bir yapı olduğunu biz biliyoruz. Devletin kendi iktidar güçlerini, egemenlerini yani Hegemonlarını korumakla görevli olduğunu da biz biliyoruz. Devlet eğer bir avuç insanın çıkarlarını korumakla vazifeliyse ve poliste bu devleti korumakla görevliyse demek ki bu polis bu egemenlerin, Hegemonların, kan emmicilerin görevlisi ve bekçisidir.
Kürdistan’da eskilerde devletin vurucu gücü Ergenekoncu faşist polis yapılanmasıydı. Buna Kızılelmacı polislerde demek mümkündü. Ve bu kliklerin Kürdistan’da sergiledikleri dehşet halen belleklerde tazeliğini koruyor.
Türkiye’de iktidar daha doğrusu rejim değişikliği hatta öncesi başlayan polis reorganizasyonuyla bu faşizan yönelim daha da artmıştır. Her ne kadar renklerini yeşil gösterseler de Hitlerin SS ve SA’larına taş çıkartacak yapıdadır bu yapı. Kendilerine yeşil renkte taksalar, İslami renkte taksalar özlerinde faşist bir devlet yapısını korumaya adamış bu yeşil faşist polis gücü bugün Kürdistan’da kan kusturmaktadır.
Evet, Kürdistan’da yeşil faşizmin vurucu gücü polislerdir. Bazılarının söyledikleri gibi bu polis gücü masumane görevler üstlenmemiştir. Bu polis gücü Kürdistan’da Kürt dirilişini, ayaklanışı ve kimlik edinişini yok etmek ve bastırmak için iş başında olan yeşil faşizmin paramiliter bir gücüdür.
Bilinir Paramiliter güçler resmi olmayan ama önemli görevler üstlenipte yürüten devlet yanlısı güçlerdir. Ancak Türkiye gibi Sivil Faşizmin giderek kök salmaya başladığı bir devlet yapısında polis kesinlikle paramiliter bir güçtür.
Faşizm, tabiatı gereği gayri rutin hareket eden bir yapıdır. Kürdistan’da kaç tane devlet kurumu -bu kirli bir yapıda olsa-hukukuna uygun yönetim yapmaktadır. Dikkat edilirse Kürdistan’da devlet eliyle ve kurumlarıyla yapılan ve yürütülen çalışmaların neredeyse tamamı gayri rutindir, gayri resmidir. Eğer siz MGK’ yi resmi rutin çalışan bir yapı olarak görüyorsanız söyleyecek bir şey kalmıyor, ama eğer MGK gibi kurumların 12 Eylül faşist cuntasından arta kalan yapılar olduğunu bilirsek, YÖK gibi kurumları yine bu derin faşizan yapının kurumları olarak görürsek o zaman Kürdistan’da devre de olan neredeyse tüm güçlerin gayri meşru oldukları, gayri hukuki oldukları ve de faşizan olduklarını rahatlıkla göreceksiniz.
Örneğin Kürdistan’a gönderilecek imamlar bile MGK’da karar altına alınıp gönderiliyorlarsa, hatta bu imamlar Kürdistan’a ya da başka bir yere gönderilmeden önce Kemalizm ve Türkçülük üzerine yemin ederek gidiyorlarsa o söylenen laik ve hukuk devlet kavramların boş olduğunu herkes görecektir.
Evet, Kürdistan’da gayri rutin hareket eden devlet kurumlarının başında paramiliter güç olan polisler geliyor. Ve polis gücü bugün devlet içerisinde derine inmiş olan yeşil İslamcı faşist bir kliğin tüm istemlerini yerine getirmekten çekinmemektedir.
Bu faşizan yönelimlerini tek tek sıralamak mümkündür. Sıradan insani istemlere coplarla, gazlarla, silahlarla saldıran bu paramiliter polis gücü esasta derin devlete söz vermiş olan yeşil faşist zihniyetin güdümünde olan bir güçtür. Sivil toplum örgütlerine saldıran, mahkemelerde kan kusturan, Kürt dindarlarına ve mellelerine saldıran, analarına el ve cop kaldıran, çocuklarının kollarını ve başlarını meydanlarda kıran, yeşil faşistlerin alenen güvenliğini sağlayan ve bunlar yetmediğinde ise soruşturmalarını: Akepe’nin büro ve parti binalarında yürüten bu güç işte bizim söylediğimiz paramiliter polis gücüdür.
Kimisi diyecek ki bu polis devletin polisidir, üniformalıdır. Evet, bu polis devletin polisidir ve üniformalıdır.
Unutmayın Hitlerin SS’leri ve de SA’sıda üniformalı ve Hitler seçimi kazandıktan sonra resmi devlet gücü olmuştu. Ancak hiçbir zaman paramiliter bir güç olmadığını kimse söyleyememiştir. Çünkü asli görevi muhalefeti Nazi faşizmi adına ezmekti.
Bugün ise aynı şekilde Kürdistan’da ve de Türkiye’de paramiliter polis gücü yeşil faşist yapılanmayı oturtmak için devredir.
Özcesi polis gücü paramiliter bir güçtür. Paramiliter güçler gayri meşru yapı ve güçlerdir. Türkiye ve Nazi Almanya’sı örneğinde olduğu gibi bunların yasal olmalarının hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur. Önemli olan üstlendikleri görevlerdir. Ve bu üstlendikleri görevler faşizandır. Faşistçe halkımıza, halklara, kadınlarımıza, analarımıza, çocuk ve gençlerimize, yaşlılarımıza ve son zamanlarda da melelerimize ve dedelerimize saldırmakla görevlendirilmişlerdir.
Bunun için polis namına Kürdistan’da ne varsa hedeftir. Bunun üniformalısı da üniforması olmayanı da hedeftir. Evde de hedeftir, mahallede de hedeftir. Okulda da, caddede de hedeftir. Yolda da, emniyet binasında da hedeftir.
Özcesi kim olursa olsun, niyeti ne olursa olsun sivil faşizmin ve yeşil faşizmin hizmetini yapan tüm polis güçleri hedeftir. Bunun için diyoruz ki Kürdistan’da polislik yapmayın, polisliği bırakıp ya başka işlere girin ya da Kürdistan’da gidin.
Reklamlar